Presentation

Advokat Louise D'Oliwa & Advokat Lucas Ideström

Advokater

Advokat Louise D'Oliwa är medlem i Sveriges advokatsamfund. Louise har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta som jurist på advokatbyrå. Sedan 2008 driver Louise egen advokatbyråverksamhet. Advokat Lucas Ideström är medlem av Sveriges advokatsamfund. Lucas har arbetat vid Advokatbyrån D'Oliwa sedan 2016.

Advokat Louise D'Oliwa och advokat Lucas Ideström biträder såväl privatpersoner som företag och organisationer.


Utbildning

Advokat Louise D'Oliwa har dubbla universitetsexamina; jur kand-examen från Uppsala Universitet och fil magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Louise har vidare fransk-internationell baccalauréat samt svensk studentexamen. Louise talar svenska, franska och engelska flytande. Advokat Lucas Ideström har juristexamen från Stockholms universitet och är sedan 2019 advokat. 


Författare

Advokat Louise D'Oliwa och advokat Lucas Ideström är författare till juridisk litteratur. Louise har bland annat skrivit boken Anställning, Uppsägning Avsked och Arbetsmiljö i Praktiken. Advokat Lucas Ideström har tillsammans med advokat Louise D'Oliwa skrivit boken Lojalitet i arbetet. Advokat Louise D'Oliwa har tillsammans med Stefan Flemström skrivit boken Juridik för Småföretagare. Vidare är Louise tillsammans med Stefan författare till Rätt Arbetsrätt 2020; en juridisk uppslagsbok inom arbetsrätt.  

Föreläsare

Advokat Louise D'Oliwa och advokat Lucas Ideström engageras löpande som föreläsare och utbildare inom juridik. Louise och Lucas leder årligen utbildningar inom till exempel arbetsrätt för  VD:ar och personalchefer. Louise och Lucas är vidare engagerade som examinatorer på juristlinjen vid Stockholms Universitet.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks