Home

Advokatbyrån D'Oliwa

Juridisk rådgivning för företag och privatpersoner

Arbetsrätt

Advokatbyrån D'Oliwa arbetar med såväl arbetsgivare som arbetstagare och är t.ex. behjälplig i samband med uppsägningar, förhandlingar och tvister. Kontakta

advokat Louise D'Oliwa eller advokat Lucas Ideström.


Hyresjuridik

Advokatbyrån D'Oliwa företräder såväl fastighetsägare och hyresvärdar som hyresgäster vad gäller  hyresrättslig rådgivning. Kontakta

advokat Louise D'Oliwa.


Brottmål & Förvaltningsrätt

Advokat Lucas Ideström

åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, försvarare, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i LVM och LPT samt även övriga uppdrag inom straffrätt och förvaltningsrätt. Kontakta advokat

Lucas Ideström.


Advokatbyrån D'Oliwa AB

Advokatbyrån D'Oliwa AB

Box 123 10

102 28 Stockholm

info@doliwa.se

08-650 45 10


Advokat Louise D'Oliwa

louise@doliwa.se    070-541 00 42


Advokat Lucas Ideström

lucas@doliwa.se   070-650 45 39


CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Do you need an urgent assitance?