Home

Advokatbyrån D'Oliwa

Juridisk rådgivning för företag och privatpersoner

Arbetsrätt

Advokatbyrån D'Oliwa AB arbetar med såväl arbetsgivare som arbetstagare och är t.ex. behjälplig i samband med uppsägningar, förhandlingar och tvister. Kontakta

advokat Louise D'Oliwa louise@doliwa.se


Hyresjuridik

Advokatbyrån D'Oliwa AB företräder såväl fastighetsägare och hyresvärdar som hyresgäster vad gäller  hyresrättslig rådgivning. Kontakta

advokat Louise D'Oliwa

louise@doliwa.seBrottmål & Förvaltningsrätt

Advokatbyrån D'Oliwa AB samarbetar och har kontorsgemenskap med Advokatbyrån Wahlsjö AB. Advokat Lucas Wahlsjö

åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, försvarare, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i LVM och LPT samt även övriga uppdrag inom straffrätt och förvaltningsrätt. 


Advokatbyrån D'Oliwa AB

Advokatbyrån D'Oliwa AB

Box 123 10

102 28 Stockholm

info@doliwa.se

08-650 45 10


Advokat Louise D'Oliwa

louise@doliwa.se    070-541 00 42


Advokatbyrån D'Oliwa AB samarbetar och har kontorsgemenskap med Advokatyrån Wahlsjö AB.


CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks

Do you need an urgent assitance?