Presentation

Advokat Louise D'Oliwa

Advokat

Advokat Louise D'Oliwa är medlem i Sveriges advokatsamfund. Louise har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta som jurist på advokatbyrå. Sedan 2008 driver Louise egen advokatbyråverksamhet och biträder såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Utbildning

Advokat Louise D'Oliwa har dubbla universitetsexamina; jur kandexamen från Uppsala Universitet och fil magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Louise har vidare fransk-internationell baccalauréat samt svensk studentexamen. Louise talar svenska, franska och engelska flytande.

 

Författare

Advokat Louise D'Oliwa är författare till juridisk litteratur. Louise har bland annat skrivit boken Anställning, Uppsägning Avsked samt tillsammans med Stefan Flemström boken Juridik för Småföretagare. Vidare är Louise tillsammans med Stefan författare till Rätt Arbetsrätt 2015; en juridisk uppslagsbok inom arbetsrätt.

Föreläsare

Advokat Louise D'Oliwa engageras löpande som föreläsare och utbildare inom juridik. Louise leder årligen utbildningar inom till exempel arbetsrätt för VD:ar och personalchefer. Louise är vidare engagerad som lärare på juristlinjen vid Stockholms Universitet.

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks