Home

Advokatbyrån D'Oliwa

Juridisk rådgivning för företag och privatpersoner

Arbetsrätt

Advokatbyrån D'Oliwa arbetar med såväl arbetsgivare som arbetstagare och är t.ex. behjälplig i samband med uppsägningar, förhandlingar och tvister.

Hyresjuridik

Advokatbyrån D'Oliwa företräder såväl fastighetsägare och hyresvärdar som hyresgäster vad gäller hyresrättslig rådgivning.

Brottmål

Advokatbyrån D'Oliwas biträdande jurist Lucas Ideström åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Advokat D'Oliwa

Advokat Louise D'Oliwa är ledamot av Sveriges advokatsamfund, jur kand, fil mag i företagsekonomi, författare till juridisk litteratur samt föreläsare i juridik.

Do you need an urgent assitance?

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks